Obsługa klienta w biurze


Obsługa klienta to dzisiaj podstawa, która decyduje o sukcesie danego przedsiębiorstwa. Jej skuteczność oraz profesjonalizm decyduje o postrzeganiu danej firmy, jej odbiorze przez kontrahentów i klientów oraz o tym, w jakiej kondycji firma funkcjonuje przez kolejne lata.
Pozornie łatwe zadania w praktyce są niezwykle skomplikowane i wymagają sporej wiedzy i zdolności interpersonalnych. Obsługa klienta w biurze to bowiem odbieranie połączeń, przyjmowanie zamówień, skarg oraz dostarczanie klientowi informacji o danym produkcie, w tym wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości.

Obsługa klienta w małym biurze
W małym biurze zazwyczaj obsługą klienta zajmują się poszczególni pracownicy. Oczywiście istnieje możliwość powierzenia tego zadania jednej osobie, co ma swoje plusy, ale również sporo minusów. Z chwilą jej nieobecności kontakty z kontrahentami oraz klientami stają się utrudnione. Dlatego w małych firmach dużo częściej wybiera się rozwiązanie polegające na rozdzieleniu obowiązków na kilka osób. Dzięki temu nie mają one wpływu na podstawowe zadania stojące przed poszczególnymi pracownikami.

Obsługa klienta w średnim biurze
Obsługa klienta w średnim biurze przez każdego pracownika staje się w sposób znaczący utrudniona. Podstawowy problem to praca poszczególnych osób w większej odległości między sobą oraz trudności w komunikacji między nimi. Kłopot stanowi też ilość przychodzących telefonów oraz wiadomości e-mail, które nie są w stanie do ogarnięcia przez kilka osób, mających poza nimi jeszcze sporo własnych podstawowych obowiązków. W średniej firmie dlatego dużo skuteczniejsze jest oddanie wspomnianych obowiązków grupie osób, które zajmą się obsługą klienta na przykład w sekretariacie.

Obsługa klienta w dużym biurze
Obsługa klienta w dużym biurze jest najbardziej skomplikowana. Najczęściej bowiem wszelkie umowy, jakie się w nich podpisuje opiewają na spore kwoty, a ilość wszelkich zapytań ofertowych jest bardzo duża. Dlatego również praca pracowników obsługi klienta musi zostać odpowiednio zaplanowana. Najczęściej polega po prostu na rozdzieleniu obowiązków między poszczególnymi osobami z uwzględnieniem wielkości potencjalnych współpracujących firm, czy ich typ, na przykład ze względu na wybór linii produkcyjnej.

 

Zapraszamy na szkolenie: Obsługa klienta