Komunikacja w internecie


Właściwie człowiek nie może się nie komunikować. Nie ma takiej możliwości. Każde jego działanie, zarówno wyrażone za pomocą słowa, jak i z użyciem gestów, mimiki, intonacji czy proksemiki mają na celu przekazywanie komunikatu drugiej osobie. W ciągu ostatnich lat zmieniły się jednak kanały komunikacji. Chodzi tu oczywiście o internet, która znacznie ułatwia, a zarazem utrudnia proces przekazywania informacji. Globalna sieć umożliwia bowiem komunikowanie się z kilkoma osobami jednocześnie dzięki różnym środkom przekazu, od komunikatorów gadu-gadu aż po wysyłanie e-maili. Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez komputera i internetu, a jeszcze kilkanaście lat temu internet odgrywał marginalną rolę zarówno w miejscu pracy, jak i w domu. Podstawowe narzędzia komunikacji w internecie oraz bardziej rozbudowane środki przekazu są omawiane na szkoleniach tradycyjnych i kursach internetowych. Jeśli chcemy pogłębić naszą wiedzę z tego zakresu, warto skorzystać z oferty i poznać nowe kwestie dotyczące komunikacji w internecie.

Komunikacja w internecie – korzyści dla pracodawców
Być może niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że komunikacja za pośrednictwem internetu przynosi ogromne korzyści pracodawcom. Pośród najczęściej wymienianych zalet wymienia się przede wszystkim:

  •  Zwiększenie przychodów. Przedsiębiorcy niejednokrotnie decydują się na kursy online, ponieważ pozwalają zmniejszyć koszty. Szkolenia na odległość umożliwiają bowiem przerabianie materiału w dowolnym terminie, w dowolnym miejscu, wszędzie tam, gdzie znajdziemy dostęp do sieci. Ponadto, istnieją systemy, takie jak webcasting czy seminaria online, które pozwalają na prezentację danego produktu lub usługi dzięki internetowi. W konsekwencji zwiększa się liczba zawieranych transakcji oraz znacznie skraca się cykl sprzedaży. W ten sposób łatwiej również wejść na nowe rynki, a firma funkcjonuje znacznie sprawniej.
  •  Wzrost efektywności szkoleń. Kursy internetowe zapewniają niezwykłą elastyczność, jakiej brakuje w przypadku szkoleń tradycyjnych. Indywidualne materiał mogą zostać udostępnione użytkownikom ze wszystkich miejsc na globie, a informacje są przekazywane dużo szybciej.
  •  Zwiększenie wydajności pracowników, którzy nie muszą tracić czasu na wyjazdy i nie zaniedbują w ten sposób swoich obowiązków. Szkolenie online można wykonywać samodzielnie w domu, a tempo dostosować do indywidualnych potrzeb.
  •  Redukcja kosztów. Organizacja nie musi wydawać pokaźnych sum na dojazdy pracowników na szkolenie, a pracownicy mogą zapoznać się z materiałem bez konieczności opuszczania swoich miejsc pracy.
  •  Zapobieganie częstej rotacji pracowników. Dzięki możliwościom, jakie daje internet, w wielu przypadkach możemy zaoferować pracownikowi możliwość pracy zdalnej, co daje większą elastyczność.Komunikacja w internecie – kursy

Na rynku istnieje szereg firm oferujących usługi z zakresu obsługi komputera i internetu osób dorosłych i w podeszłym wieku, które nigdy wcześniej nie miały okazji zapoznać się z podstawami. Nie tylko młodzi są chętni do korzystania z globalnej sieci, również seniorzy stopniowo otwierają się na nowe technologie. Dzięki kursom online można uzyskać informacje na temat terminów i zasad użytkowania internetu, a także uświadomić sobie zagrożenia czyhające na nas każdego dnia podczas wertowania internetu.
Dzięki wprowadzeniu seniorów w tematykę komunikacji w internecie, osoby starsze będą mogły bez obaw przeglądać interesujące ich strony i nie będą musieli polegać wyłącznie na osobach ze swego otoczenia, zwłaszcza na bliskich, głównie przedstawicielach młodego pokolenia. Szkolenia internetowe to doskonały sposób na aktywizowanie seniorów oraz stymulację mózgu. Dowiedziono bowiem, że mózg osób w podeszłym wieku działa znacznie sprawniej, jeśli znają elementarne zasady korzystania z internetu.
Według naukowców obsługa komputera i korzystanie z internetu przyczynia się do pobudzenia mózgu bardziej niż np. czytanie książek. Dzięki temu osoby starsze nie są skazane na oglądanie seriali w telewizji i spotykanie się z rówieśnikami. W chwilach nudy i dłużącego się dnia mogą sięgnąć do internetu, który daje im nieskończenie wiele możliwości. Mogą czytać informacje z kraju i ze świata, również niedostępne w telewizji, a obecne w sieci. Istnieje również możliwość poznania swoich rówieśników na portalach poświęconych seniorom.
Internet nie jest zarezerwowany jedynie dla ludzi młodych. Starsi ludzie nie muszą czuć się wykluczeni, gdyż idąc z duchem czasu, potrafią zmierzyć się z rzeczywistością i nabyć umiejętności niezbędnych w posługiwaniu się komputerem oraz korzystaniem z internetu. Kursy internetowe mogą pomóc w drodze do lepszego rozumienia świata i sprawnego myślenia dzięki bieżącemu śledzeniu wiadomości, by móc się pochwalić znajomością korzystania z globalnej sieci zarówno wśród rówieśników, jak i wśród osób z młodszego pokolenia.